Pekin 2008, Igrzyska Olimpijskie | Wywiady | Agnieszka Radwa?ska. Portal tenisowy Radwanska.org
Icon Strona główna > Wywiady > Add-ons > Pekin 2008, Igrzyska Olimpijskie
Icon Navigator
Icon Panel usera
Witaj Gość
IP: 54.234.190.237

Login
Hasło
Pekin 2008, Igrzyska Olimpijskie
Data 31/08/2008 09:49 Autor admin Kliknięć 3080
Print Pdf RSS
Wywiad z "Gazety Wyborczej", 10.08.2008
Gdyby Agnieszka szybko przesz?a w Pekinie trzy rundy, to zdarzy? mo?e si? wszystko. ?wier?fina? to ju? jest w?a?ciwie walka o medal - mówi Robert Radwa?ski.

Chang Yung-Jan z Tajwanu b?dzie w niedziel? rywalk? Agnieszki w I rundzie. Znacie to nazwisko?
Robert Radwa?ski: No w?a?nie s?abo. Agnieszka mówi, ?e kojarzy j? z turniejów juniorskich, ale szczerze mówi?c, ja nie bardzo przypominam j? sobie z tegorocznych imprez. Wiem, ?e od kilku lat jest niez?? deblistk?. Nie wiemy wi?c w?a?ciwie, czego si? spodziewa?. Faworytk? na pewno powinna by? Agnieszka.

Patrzy? pan dalej na drabink?? W ?wier?finale mo?e by? Ana Ivanovi?...
Jeste?my przed pierwszym meczem, nie mówmy o odleg?ej przysz?o?ci.

putBan(62);
Marta i Agnieszka graj? te? w deblu. Zmierz? si? z ukrai?skimi siostrami Alon? i Kateryn? Bondarenko.
W normalnych warunkach Bondarenko by?yby bardzo gro?ne, wygra?y w tym roku Australian Open, ale Alona jest po kontuzji. Nie b?dzie w pe?ni si?. Stawiam wi?c 55 do 45 dla naszych dziewczyn.

Agnieszka jest teraz dziewi?t? rakiet? ?wiata. Mo?na traktowa? j? jako kandydatk? do medalu?
Zdecyduj? dwie-trzy pierwsze rundy. Je?li Agnieszka w tym trudnym klimacie zdo?a je przej??, to dopiero wtedy b?dzie mo?na mówi? o medalowych szansach. Doj?cie do ?wier?fina?u to ju? jest walka o medal. Ale wa?ne jest te?, ?eby te pierwsze rundy przej?? szybko. Trzeba unika? wyniszczaj?cych trzysetowych meczów, ale to si? tak ?atwo mówi.

Co z kontuzj? Agnieszki?
To jest konsekwencja starego urazu jeszcze z Pary?a. Isia ma zapalenie stawu przy palcu serdecznym prawej r?ki. Uci??liwy uraz, z opuchlizn?. Ca?y czas to leczymy i jest ju? troch? lepiej, ale sytuacja, w której trzeba jednocze?nie trenowa? i ?wiczy?, nie jest zbyt komfortowa. To troch? niepokoj?ce, bo przecie? dopiero od niedzieli Agnieszka zagra na sto procent. Trzymajmy kciuki, ?eby by?o dobrze.

Agnieszka ma jaki? uraz w?a?ciwie bez przerwy od kilku miesi?cy. Na Roland Garros gra?a z bol?cym przedramieniem. W Londynie by?a kontuzja uda. Z czego to wynika?
To s? koszty doj?cia do pierwszej dziesi?tki na ?wiecie. Agnieszka gra?a w bardzo wielu turniejach, ?eby si? tam przebi?. Jest tenisistk? filigranow?, delikatn? i st?d te ci?g?e urazy. Teraz b?dzie ju? jednak gra?a mniej. Zreszt? WTA i tak nas do tego zmusi, bo tenisistki z pierwszej dziesi?tki nie b?d? mog?y od 2009 r. gra? w najmniejszych imprezach. Zaczynaj? je traktowa? jak gwiazdy, która maj? reklamowa? WTA Tour w imprezach szeroko pokazywanych w telewizji.

W Pekinie jest koszmarna pogoda. Jak Agnieszka to zniesie?
Jest smog, w powietrzu wisi taka g?sta zawiesina, oddycha si? ci??ko jak w saunie. Pekin to nie jest miasto do uprawiania sportu. Rekordu w maratonie tutaj nie b?dzie. Je?li Chi?czycy musieli ju? dosta? olimpiad?, to czemu nie zrobili jej w jakim? innym mie?cie? Ale z drugiej strony Agnieszka wygra?a w tym roku turniej w Pattaya, gdzie by?o... jeszcze gorzej ni? w Pekinie. Tam wilgotno?? dochodzi?a do 100 proc., tu jest mo?e 90 proc. Medale zdob?d? dziewczyny, które najlepiej przejd? aklimatyzacj?, a potem wytrzymaj? morderczy maraton w pierwszych rundach. Znaczenie b?dzie te? mia?o to, o której s? mecze. Rano wilgotno?? i smog s? wi?ksze. Lepiej by?oby wi?c gra? wieczorem, gdy temperatura i powietrze s? zno?ne. O tym, kiedy zagra Agnieszka, b?dziemy wiedzieli dopiero w sobot? wieczorem. Nie licz? jednak na specjalne traktowanie tylko dlatego, ?e Isia jest rozstawiona z ósemk?. Wieczorem b?d? gra?y Chinki, które s? przecie? przygotowywane do igrzysk od kilku lat. Gospodarzom marzy si? medal.

Tenis na igrzyskach jest bardzo specyficznym turniejem. Co ró?ni go od imprez WTA Tour, w których gracie przez ca?y rok?
To ?e nie ma pieni?dzy (?miech). Igrzyska z za?o?enia s? imprez? niekomercyjn?, w której reprezentujemy kraj. W tenisie podobny klimat jest tylko na meczach Pucharu Davisa czy Pucharu Federacji. S? wi?c stroje narodowe, flagi, integracja wszystkich cz?onków zespo?u. W zawodowych turniejach na pierwszym planie s? tenisi?ci, a tutaj bardziej dru?yna. I to w szerokim znaczeniu - przecie? jeste?my razem z siatkarkami, pi?karzami r?cznymi, wszyscy si? nawzajem wspieramy i b?dziemy chodzi? na swoje mecze. Agnieszka mieszka w pokoju razem z wio?lark?, dojad? do niej tenisistki sto?owe. Ja mam za wspó?lokatora angielskiego trenera Nicka Browna opiekuj?cego si? w Pekinie deblistami Mariuszem Fyrstenbergiem i Marcinem Matkowskim. Jeste?my jedn? dru?yn?.

Ale czy nie jest tak, ?e tenisi?ci jakby najmniej pasuj? do wioski olimpijskiej?
Tak samo jak koszykarze. Dobrze, ?e nie ma golfistów. Co? w tym jest. To s? zawodowe sporty troch? z innej bajki. Igrzyska s? najwa?niejsze dla dyscyplin niszowych, a nie dla zawodowców. Dla tych pierwszych to jest najwa?niejszy moment w ?yciu.

Roger Federer zdecydowa? si? np. zamieszka? poza wiosk?.
Bez przesady, nie b?dziemy z siebie robi? nie wiadomo jakich gwiazd. Pokoje s? troch? ciasne, rano w kolejce do ?azienki czeka 10 osób i nie ma telewizorów (?miech), ale takie ascetyczne warunki dobrze nam zrobi?.

putBan(62);
Czy wierzy pan, ?e wszystkie gwiazdy przy?o?? si? do tego turnieju na sto procent?
Nawet je?li nie ma pieni?dzy, to sponsorzy oczekuj?, ?e ich zawodnicy si? poka??. Dla Ivanovi?, Jankovi? czy sióstr Williams to jest prawie taki sam biznes jak inne turnieje.

Pod koniec poprzedniego roku mówi? pan, ?e celem na koniec sezonu b?dzie pierwsza pi?tnastka. Jest ju? dziewi?tka. Mo?e by? jeszcze lepiej?
Ko?cówka roku b?dzie trudna. Zaraz po igrzyskach gramy US Open, gdzie Agnieszka ma do obrony sporo punktów z poprzedniego roku, gdy dosz?a do czwartej rundy. Je?li teraz przegra?aby wcze?niej, to pewnie spadnie w rankingu. Ale z drugiej strony b?dzie jeszcze okazja do nabicia punktów, cho?by teraz w Pekinie. Od Aten WTA przyznaje bowiem punkty tak?e za olimpiad?, za z?oto - 353 pkt. To nie jest bardzo du?o, jak w turnieju ?redniej rangi, ale zawsze co?.
Je?li Agnieszka daleko zajdzie w Pekinie, to oczywi?cie b?dzie to te? dzia?a? na nasz? korzy??. Jest szansa, ?eby po raz pierwszy w historii polska tenisistka zagra?a w ko?cz?cych sezon mistrzostwach WTA w Dausze, gdzie jedzie osiem najlepszych. W tej chwili Agnieszka jest ci?gle na ósmym miejscu w rankingu Race. Gdyby sezon ko?czy? si? teraz, to zagra?aby w Katarze. Je?li troch? spadnie, to te? jest szansa, ?e pojedzie, bo oprócz ósemki wystartuj? dwie zawodniczki rezerwowe.
RankRankRankRankRank
Brak komentarzy.
Zaloguj się lub Zarejestruj się za darmo aby móc pisać komentarze.
Radwańska Portal - Polska
Wykonanie NeoBoy.pl