Serena lepsza od Agnieszki. Wimbledon dla Amerykanki | Newsy | Agnieszka Radwa?ska. Portal tenisowy Radwanska.org
Icon Strona główna > Newsy > Add-ons > Serena lepsza od Agnieszki. Wimbledon dla Amerykanki
Icon Navigator
Icon Panel usera
Witaj Gość
IP: 54.92.197.82

Login
Hasło
Icon Newsy
Serena lepsza od Agnieszki. Wimbledon dla Amerykanki
Data 07/07/2012 20:58 Autor admin Kliknięć 1553
RSS
Serena Williams
Agnieszka Radwa?ska przegra?a z Seren? Williams w finale Wimbledonu 1:6, 7:5, 2:6.
Polka, która gra?a swój pierwszy wielkoszlemowy fina? w karierze, pokaza?a si? z bardzo dobrej strony, szczególnie w drugim secie. Potem jednak przewaga fizyczna Amerykanki wzi??a gór?. Serena po raz pi?ty zwyci??y?a w Wimbledonie, a po raz 14 w Wielkim Szlemie.


To by?y najlepsze dwa tygodnie w mojej karierze - mówi?a zaraz po zako?czeniu 23-letnia krakowianka, z trudno?ci? próbuj?c powstrzyma? ?zy.

Pami?tam swoje zwyci?stwo w juniorskim turnieju w 2005 roku. To nie by? jednak mój dzie?. Spróbuj? powalczy? nast?pnym razem - doda?a bardzo wzruszona Polka.

Mecz zacz?? si? od serwisu Williams, która by?a lepsza w pierwszej wymianie. Za chwil? by?o po 15, gdy? Amerykanka pos?a?a pi?k? w siatk?. Nast?pne wymiany pada?y jednak ?upem Sereny, która wygra?a gema do 15 i obj??a prowadzenie 1:0.
Nast?pny gem by? bardzo zaci?ty i efektowny. Agnieszka mia?a dwie szanse, aby doprowadzi? do wyrównania, ale ostatecznie gór? wzi??a si?a Williams, która zanotowa?a pierwszego "breaka" w tym spotkaniu prze?amuj?c serwis Polki.

W trzecim gemie serwowa?a Williams i obj??a prowadzenie 40:15. Wydawa?o si?, ?e za chwil? b?dzie 3:0, ale Radwa?ska nie podda?a si? i wygra?a dwie kolejne pi?ki. Ale co si? odwlecze... Najpierw mocny smecz Williams i niecelny lob "Isi", a potem znakomity skrót Amerykanki sprawi?, ?e i ten gem pad? ?upem Sereny.

Agnieszka ostatni? szans? na nawi?zanie walki w pierwszym secie zaprzepa?ci?a w nast?pnym gemie. Mia?a okazj? wygra? gema, bo prowadzi?a 40:30, lecz przegra?a trzy kolejne wymiany.
Za moment by?o 5:0, a potem - przy podaniu Radwa?skiej - Williams obj??a prowadzenie 40:15. Agnieszka obroni?a dwie pi?ki setowe, mia?a przewag?, ale potem zaserowa?a w aut. Drugie podanie by?o ju? s?abe, Serena pos?a?a ?wietny return i za moment zako?czy?a akcj? mocnym smeczem.

Nast?pna wymiana zako?czy?a si? kapitalnym skrótem "Isi", lecz znowu nie uda?o si? zako?czy? zwyci?sko gema. Kolejna d?uga wymiana i Williams posy?a pi?k? w aut. I wtedy Radwa?ska zaserwowa?a asa! 5:1. Pierwszy gem w meczu dla Polki.Kolejny by? pocz?tkowo zaci?ty. By?o po 30. Wówczas Serena odpali?a dwie bomby serwisowe i pierwszy set zako?czy? si? jej zwyci?stwem 6:1.

Wraz zako?czeniem pierwszego seta mecz zosta? przerwany, gdy? zacz??o pada?. Zawodniczki uda?y si? do szatni. Przerwa w grze trwa?a 22 minuty. Nie zasuni?to jednak dachu gdy? si? rozpogodzi?o.
Po wznowieniu gry w Agnieszk? wst?pi?a nowa energia, Williams pud?owa?a i Polka wygra?a gema przy swoim serwisie do 15. Serena jednak szybko odrobi?a strat?; jej mocne serwisy rozstrzyga?y spraw?. Poniewa? Agnieszce nie "siedzia?" pierwszy serwis, wi?c i nast?pny gem by? jednostronnym widowiskiem. Returny Williams by?y zabójcze.

Potem obejrzeli?my jedn? z najbardziej efektownych wymian w tym meczu. Radwa?ska pokaza?a ogromna klas? w walce na skróty i zebra?a za to oklaski. Gema jednak nie zdo?a?a wygra?. Williams obj??a prowadzenie 3:1.

"Isia" nie poddawa?a si?. Nast?pny gem by? dla niej naj?atwiejszy. Wygra?a go pewnie do 15, bo rywalka zacz??a pope?nia? b??dy. Tak by?o te? w nast?pnym gemie. Serena pos?a?a pi?k? w aut, a potem w siatk?. Pojawia?a si? szansa na prze?amanie. Nic z tego jednak nie wysz?o. Williams zmobilizowa?a si? i wygra?a cztery kolejne pi?ki ko?cz?c gema asem serwisowym.
Siódmy gem by? najlepszy w wykonaniu naszej tenisistki. Dobre serwisy i udane wymiany ko?czone smeczami. Gem wygrany ?atwo, szybko i przyjemnie do 15.
Za to ogromne emocje pojawi?y si? w kolejny gemie. Przy stanie 40:40 Amerykanka odpali?a kolejna bomb? serwisow?. Pi?ka tylko musn??a lini?, do autu zabrak?o milimetrów. Aga jednak nie odpuszcza?a. Wygra?a kapitaln? wymian? i znowu by?a równowaga, a za moment przewaga krakowianki.

Serena pos?a?a mocny serw "Isia" przebi?a pi?k?, a s?dzia krzykn?? aut. Powtórka wideo pokaza?a jednak, ?e Williams ze serwu trafi?a w kort, wi?c mia?a znowu do dyspozycji pierwsz? zagrywk?. Nie pomog?o jej to, bo po chwili pos?a?a pi?k? poza ko?cow? lini? i pierwsze prze?amanie jej serwisu sta?o si? faktem. By?o 4:4! Wida? by?o, ?e Polka uwierzy?a w siebie, ?e obudzi? si? w mniej duch bojowniczki.
Potwierdzi? to nast?pny gem. Krakowianka kontrolowa?a w nim sytuacj? i wygra?a do 30. Obj??a prowadzenie 5:4!

Rozdra?niona Williams w dziesi?tym gemie posy?a?a pi?ki z sadystyczna wr?cz si??. Radwa?skiej uda?o si? wygra? tylko jedn? wymian?, Ina sprawa, ?e w imponuj?cym stylu. W jedenastym gemie znowu patrzyli?my z dum? na gr? Polki, która wygra?a cztery kolejne pi?ki. Bezdyskusyjnie! Zdenerwowana Williams przegra?a pierwsza wymian?, potem pope?ni?a podwójny b??d serwisowy, lecz za moment wróci?a do gry dzi?ki kolejnemu asowi. Nast?pn? pi?k? Amerykanka pos?a?a w aut i "Isia" mia? dwie pi?ki setowe.
Potrzebowa?a tylko jednej! Serena trafi?a w siatk?! Set dla Radwa?skiej 7:5!

Trzeci? parti? Radwa?ska rozpocz??a od w?asnego podania. By?o ci??ko, trzy równowagi, ale w ko?cu Polka zmusi?a Amerykank? do b??dów i wygra?a gema.
Serena odzyska?a inicjatyw? ?atwo wygra?a swoje podanie. Emocje w kolejny gemie by?y trudne do opisania. Przy stanie 15:0 "Isia" nie skoczy?a akcji, po lobie Sereny, potem pos?a?a pi?k? na centymetrowy aut. Przy stanie 15:40 wydawa?o si?, ?e b?dzie prze?amanie. Nic z tego! Radwa?ska znowu zacz??a gra fantastycznie. Bezradna Willimas przegra?a cztery kolejne pi?ki! Gem zosta? uratowany.

W nast?pnym nie by?o szans na podj?cie walki! Dlaczego? Po prostu Serena pos?a?a trzy asy serwisowe! Przy serwisie Polki mo?na si? by?o za to rozkoszowa? znacznie efektowniejszym tenisem. D?ugie wymiany, loby, smecze. Niestety tym razem nie by?o szcz??liwego fina?u dla Agi. Williams wykorzysta?a okazj? na prze?amanie i obj??a prowadzenie 3:2.

To by? chyba prze?omowy moment spotkania. Gdy? Williams g?adko wygra?a swoje podanie. Aby "pozosta? w grze" Radwa?ska musia?a wygra? swoje podanie. Niestety zacz??a od autowego backhandowego woleja spod siatki. Aut by? minimalny, ale w gr? Polki wkrad?a si? niepewno??. Szybko zrobi?o si? 40:0 dla Willimas i... znowu si? zacz??o. Dwie pi?ki dla Agi, d?uga wymiana, po uderzeniu "Isi" pi?ka trafia w ta?m?, przechodzi jednak na stron? Sereny. Ta dobiega, ale jej zagranie jest za d?ugie. Równowaga. Potem jednak Amerykanka wygra?a dwie wymiany i obj??a prowadzenie 5:2.Ostatni gem by? ju? bez emocji! Williams zako?czy?a spotkanie przy pierwszym meczbolu.

Radwa?ska by?a pierwsz? od 75 lat polsk? tenisistk?, która wyst?pi?a w finale imprezy zaliczanej do Wielkiego Szlema. W 1937 roku dokona?a tego Jadwiga J?drzejowska, równie? w Wimbledonie. Przegra?a wówczas z Brytyjk? Dorothy Edith Round 2:6, 6:2, 5:7.
Brak komentarzy.
Zaloguj się lub Zarejestruj się za darmo aby móc pisać komentarze.
Radwańska Portal - Polska
Wykonanie NeoBoy.pl