Ula po operacji barku
19/10/2013 14:50 - admin
Urszula Radwa?ska
Urszula Radwa?ska przesz?a operacj? barku i w przysz?ym tygodniu wróci do Krakowa. Tenisistka zamie?ci?a informacj? o tym fakcie na swoim koncie na Facebooku.

Chcia?am Was poinformowa?, ?e zabieg si? uda? i mój bark ju? nied?ugo b?dzie w pe?ni sprawny. Zabieg wykonywa? jeden z najlepszych chirurgów Dr. Neal ElAttrache i chcia?am mu serdecznie podzi?kowa? za wspania?? opiek?. Teraz czeka mnie par? dni odpoczynku, wiec zostaj? jeszcze w Los Angeles i w przysz?ym tygodniu wracam do Krakowa, gdzie rozpoczn? rehabilitacj? - napisa?a tenisistka na swoim profilu na Facebooku.

Radwa?ska doda?a w ?artach, ?e uczy si? je?? lew? r?k? i na razie je s?abo idzie.

Ostatnio krakowianka mia?a zagra? w turnieju w Moskwie, ale zrezygnowa?a ze startu i zako?czy?a sezon. Kolejny mecz planuje rozegra? dopiero w drugiej po?owie stycznia 2014 roku podczas Australian Open.
http://www.radwanska.org/news-w-Ula+po+operacji+barku.html